Nawierzchnie wodoprzepuszczalne TerraWay

Elastyczne wiązania do drzew Cobra

Uniwersalne obrzeża do nawierzchni Eko-Bord

Budowa obiektów w zakresie małej architektury

Wynajem specjalistycznego sprzętu

Usługi w zakresie zieleni

Nasze realizacje

Referencje

Kontakt
W sferze szeroko rozumianych usług zieleni polecamy Państwu swoją pomoc i doświadczenie przy takich zadaniach jak:

pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej, przydomowej, osiedlowej, przyzakładowej (np. parki, skwery,
       lasy komunalne, zieleń przyuliczna)
zakładanie nowych terenów zieleni
prace w „zieleni wysokiej” - w tym wycinka drzew, usuwanie jemioły i posuszu, etc.
wycinka nietypowych drzew
usuwanie pniaków metodą frezowania
utylizacja gałęzi metodą zrębkowania